SLUŽBY

Jednodňová chirurgia
Vykonáva sa v Moste pri Bratislave v Mediklinik